Forum Trenera - Numer 1 (29) 2019

TOKYO 2020
Igrzyska olimpijskie za 428 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 460 dni
PEKIN 2022
Igrzyska olimpijskie za 985 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 1016 dni

Redakcja FT

Głównym celem Forum Trenera jest stworzenie platformy wymiany informacji, która w swoim obiektywie ujmowałaby całe spektrum sportowe i około sportowe.
Czasopismo „Forum Trenera” to kwartalnik:

  • Zima (edycja grudzień)
  • Wiosna (edycja marzec)
  • Lato (edycja czerwiec)
  • Jesień (edycja wrzesień)

Wydawca: Instytut Sportu w Warszawie

Koordynator wydawniczy: Piotr Marek

Redaktor naczelny: Olgierd Kwiatkowski

Redaktor odpowiedzialny za FT Zarządzanie Sportem: Jan Ciepiela

Zdjęcia: Adam Nurkiewicz

Skład, łamanie i opracowanie graficzne: Łukasz Janusz, Jan Ciepiela

Korekta: Katarzyna Szoch-Jędrys

Webmaster: Marcin Szafert