Redakcja FT

Głównym celem Forum Trenera jest przekazywanie w przystepny sposób wiedzy z zakresu metodologii procesu treningowego, analiza bieżących wydarzeń sportowych, informowanie o kierunkach działań Ministerstwa Sportu i Turystyki, dostarczanie treści z zakresu zarządzania polskimi związkami sportowymi.

Treści na portalu Forum Trenera są aktualizowane kilka razy w miesiącu.

Wydawca: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktor naczelny: Olgierd Kwiatkowski

Konsultanci: Zespół Metodyczny IS-PIB

Informatyk: Piotr Grzeszykowski

Zdjęcia: Adam Nurkiewicz

Korekta: Wojciech Chmielewski