Forum Trenera - Numer 3 (36) 2021

TOKYO 2020
Igrzyska olimpijskie za 428 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 460 dni
PEKIN 2022
Igrzyska olimpijskie za 985 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 1016 dni

Redakcja FT

Głównym celem Forum Trenera jest stworzenie platformy wymiany informacji, która w swoim obiektywie ujmowałaby całe spektrum sportowe i około sportowe.
Czasopismo „Forum Trenera” to kwartalnik:

  • Zima (edycja grudzień)
  • Wiosna (edycja marzec)
  • Lato (edycja czerwiec)
  • Jesień (edycja wrzesień)

Wydawca: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Koordynator wydawniczy: Piotr Popławski

Redaktor naczelny: Olgierd Kwiatkowski

Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Mariusz Ozimek

Zdjęcia: Adam Nurkiewicz

Skład, łamanie i opracowanie graficzne: Bartosz Goździk

Korekta: Julia Konkołowicz-Pniewska