Kontakt

Instytut Sportu
ul. Trylogii 2/16
01–982 Warszawa
tel. (22) 569 99 11