Czym jest Akademia Trenerska?

Autor: Kamil Kamiński
Artykuł opublikowany: 16 grudnia 2022
Kategoria: Konferencje
Szkolenie organizowane przez Akademię Trenerską

Akademia Trenerska to projekt realizowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy i finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jej głównym celem jest kształcenie trenerów kadr dyscyplin sportów olimpijskich i paraolimpijskich.

AT poprzez edukację chce rozwijać nie tylko mierzalne umiejętności, ale także miękkie kompetencje. Dlatego tematy szkoleń skupiają się zarówno na takich zagadnieniach, jak: siła, moc, motoryczność, odnowa biologiczna, dietetyka czy rozgrzewka, ale również na problemach związanych ze stresem, budowaniem relacji w sztabach szkoleniowych i motywacji. Trener wysokiego wyczynu, do którego są skierowane szkolenia AT, charakteryzuje się bowiem chęcią wszechstronnego rozwoju.

Szkolenia są prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Trenerzy w trakcie warsztatów i wykładów mają okazję poznać ekspertów m.in. z fizjologii, biomechaniki, psychologii, dietetyki i biochemii. Prelegenci są pracownikami naukowymi na uniwersytetach i akademiach wychowania fizycznego lub praktykami w związkach sportowych. Do poprowadzenia niektórych zajęć zapraszani są uznani wykładowcy z zagranicy, co stanowi znakomitą okazję do poznania innej perspektywy w podejściu do treningu na najwyższym poziomie.

AT organizuje zajęcia w różnych lokalizacjach tak, aby poruszany temat korespondował
z otoczeniem. Szkolenia związane z rozgrzewką czy treningiem siły odbywają się w Centralnych Ośrodkach Sportu z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia. Z kolei zajęcia z badań laboratoryjnych przeprowadza się w Instytucie Sportu – PIB, gdzie trenerzy mogą zobaczyć, jak wyglądają poszczególne pracownie. Szkolenia AT także często są organizowane w ujęciu dwudniowym, dzięki czemu uczestnicy mogą zgłębiać dany temat przez kilkanaście intensywnych godzin dydaktycznych.

Szkolenia AT przybierają różne formy. Może to być typowy akademicki wykład dla 100 uczestników (lub znacznie więcej jeśli jest to szkolenie online) albo warsztat dla 20 trenerów. Z tych dwóch opcji zdecydowanie najkorzystniejsza jest ta ostatnia. Warsztaty są bardzo angażujące, wymagają dużego skupienia, a nawet wyjścia ze strefy komfortu. W trakcie takich zajęć uczestnicy pracują w grupach, w parach lub pojedynczo. Wszystko zależy od tematyki zajęć. Trenerzy mogą bowiem pokazać element rozgrzewki albo wygłosić pięciominutową prezentację. Dodatkowo w czasie warsztatów wykorzystywane są środki dydaktyczne (tablice, flipcharty, projektory itp.) i sprzęt sportowy (maty, sztangi, piłki lekarskie, płotki itp.), dzięki czemu trenerzy mogą kształcić się poprzez doświadczenie i od razu konfrontować to z teorią.

Kolejnym istotnym elementem szkoleń AT jest rola facylitatora. Do klasycznej relacji prowadzący–uczestnik dołączono facylitatora, który obserwuje działania grupy i pomaga wydobyć jej potencjał, wspiera uczestników, ale nie daje im gotowych odpowiedzi. Jest kimś, kto usprawnia proces komunikacji tak, aby trenerzy sami doszli do pewnych refleksji.

Doskonalenie trenerskiego rzemiosła to ciągła nauka poprzez doświadczanie
i refleksyjne myślenie. Akademia Trenerska, będąc przestrzenią wymiany dobrych praktyk i idei, umożliwia trenerom nieustanny rozwój, aby stali się jeszcze lepsi w swoim zawodzie.

Zapraszamy na szkolenia i na naszą stronę akademiatrenerska.pl.

Kamil Kamiński

Szkolenia, warsztaty i konferencje zorganizowane w 2022 roku przy udziale i przez Akademię Trenerską

 • Trening siły i mocy zawodników wysokiego wyczynu.
 • Współczesne koncepcje treningu siły i mocy.
 • Zmniejszenie ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością sportową.
 • Aspekty medyczne sportu związane z COVID.
 •   Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego Pekin 2022.
 • Koncepcje treningu motoryczności.
 • Planowanie i interpretowanie badań sportowców z niepełnosprawnościami.
 • Rozwój kompetencji trenerów egzaminujących kandydatów na instruktora sektora sportowego.
 • Rozgrzewka w sporcie wyczynowym- założenia teoretyczne a rozwiązania praktyczne.
 • Trener i stres przedstartowy oraz postartowy.        
 • Aspekty procesu treningowego kobiet.
 • Koncepcje treningu motoryczności.
 • Określenie potencjału zawodnika na podstawie wyników badań wybranych testów.
 • Rozwój kompetencji trenerskich w obszarze umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych.
 • Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego Paryż 2024.