Forum Trenera - Numer 3 (31) 2019

TOKYO 2020
Igrzyska olimpijskie za 428 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 460 dni
PEKIN 2022
Igrzyska olimpijskie za 985 dni
Igrzyska paraolimpijskie za 1016 dni

Partnerzy

 • Instytut Sportu

  Instytut Sportu został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy.

  Oferujemy dużą kompleksowość badań, dającą pełen obraz stanu zawodnika oraz zachodzących zmian adaptacyjnych pod wpływem procesu treningowego.

  Standardowy zakres badań diagnostycznych wykonywanych przez Instytut Sportu:

  Badania laboratoryjne:

  wydolność fizyczna, symptomy przeciążenia organizmu, niedobory biopierwiastków i witamin, skład ciała, somatotyp, moc i siła mięśniowa oraz jej symetria, charakterystyka psychologiczna.

  Badania terenowe (w trakcie zgrupowań):

  wydolność fizyczna, ocena intensywności treningu, symptomy przeciążenia organizmu, stan emocjonalny, technika ruchu, skład ciała i bilans wodny.

  Badania na zawodach i sprawdzianach:

  reakcje organizmu na wysiłek startowy, odporność na stres, analiza taktyki.

  Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii Przychodnia Sportowo-Lekarska.

 • Akademia Trenerska

  Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia  trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.

  W zajęciach Akademii Trenerskiej uczestniczą czołowi trenerzy reprezentujący polskie związki sportowe, trenerzy mistrzów świata i mistrzów olimpijskich.

  Akademia prowadzi kursy na wyższą klasę trenerską: mistrzowską i pierwszą.

 • Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

  Zawodnik jest dla nas zawsze najważniejszy. Nasze starania i ciężka praca ukierunkowane są na osiągnięcie równej rywalizacji sportowej. Walczymy o to, żeby wszyscy zawodnicy byli przeświadczeni, iż sukces można osiągnąć jedynie dzięki ciężkiej pracy i własnemu talentowi. Droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osiągnięcie medalu za wszelką cenę w świadomości, że osiągnęło się go w sposób nieuczciwy wobec swojego organizmu, swoich bliskich i ludzi którzy podziwiają osiągnięcia sportowe jest właściwą drogą? My wiemy, że nie. Wiemy więcej - że osoba, która stosuje doping musi zapłacić wysoką cenę, cenę zdrowia, pieniędzy, sławy i dobrego imienia. Według nas to cena zbyt wysoka.

 • Ministerstwo Sportu

  Ministerstwo Sportu utworzone w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu (Dz. U. poz. 2292)

 • Polski Komitet Olimpijski

  Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską.

  Polski Komitet Olimpijski, zrodzony ze społecznego ruchu i skupiający wybitnych wolontariuszy życia sportowego i kulturalnego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sportu, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.

 • Biology of Sport

  Biology of Sport jest oficjalnym czasopismem Instytutu Sportu w Warszawie publikowanym od 1984 roku.

  Biology of Sport jest międzynarodowym czasopismem publikowanym kwartalne zarówno w formacie papierowym jak i elektronicznym. Czasopismo publikuje artykuły dotyczące nauk podstawowych i stosowanych w sporcie, ćwiczeniach fizycznych, medycyny sportowej, farmakologii, szkoleniach i badaniach, jak również w innych aspektach biologicznych i społecznych związanych ze sportem.