Artykuły w kategorii: dr Małgorzata Sławińska

20 listopada 2023
dr Małgorzata Sławińska/dr Wojciech Waleriańczyk - Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Nauk Społecznych

Wyzwania związane z rozwojem umiejętności motorycznych w edukacji wczesnoszkolnej

Dzieci uczestniczące w programach edukacyjnych, które promują aktywność fizyczną, mają większe szanse na rozwój zdrowego stylu życia, lepszą kondycję fizyczną i psychiczną oraz osiągnięcie sukcesów w przyszłości.