Artykuły w kategorii:

19 października 2022
Piotr Maj, IS-PIB

AKTYWNOŚĆ I ZDROWIE NASZYM WSPÓLNYM JĘZYKIEM – projekt Programu Szkolny Klub Sportowy i Światowej Organizacji Zdrowia

Blisko 300 000 uczniów w całej Polsce korzysta obecnie z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy (SKS). Poprawa kondycji dzieci i młodzieży oraz promocja aktywności fizycznej to jedno z kluczowych zadań, jakie realizuje SKS, a teraz, we współpracy z World Health Organization (WHO),  będzie integrował przez sport dzieci z Ukrainy uczące się w polskich szkołach.