Artykuły w kategorii: Tomasz Redwan

18 października 2022
Tomasz Redwan

SWOT marketingu polskich związków sportowych

Gdyby szukać przyczyn słabości polskiego sportu za jedną z głównych należałoby uznać słaby marketing. Marketing rozumiany jako postrzeganie biznesowej pozycji sportu, znajomości praw jakie rządzą na rozwiniętym rynku sportowym, umiejętności myślenia marketingowego czy też znajomość technik pozwalających na sprawne poruszanie się po konkurencyjnym rynku ekonomicznym oraz na koniec  – jako umiejętność monetyzowania marketingowego.