Artykuły w kategorii:

19 października 2022
Jan Godlewski

Trening szybkości w zapasach

Przedstawiona praca przeznaczona jest głównie dla instruktorów i trenerów zapasów i innych sportów walki, stąd nagromadzenie w niej wielu potocznych określeń używanych w zapasach, dotyczących ćwiczeń ukierunkowanych, specjalnych i elementów techniczno-taktycznych.