Kolejny rekord Programu Klub

Autor: Forum Trenera
Artykuł opublikowany: 7 lipca 2023

Aż 5876 klubów otrzyma w tym roku dofinansowanie z Rządowego Programu Klub. Środki z tego, działającego od 2016 roku projektu, można przeznaczyć przede wszystkim na wynagrodzenie dla szkoleniowców oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub wyjazdu na obozy sportowe.

– Wsparcie małych i średnich klubów to jeden z naszych priorytetów, dlatego podjąłem decyzję o przyznaniu rekordowych środków w kwocie 75 mln zł na Program Klub 2023. Dzięki temu wsparciem udało się nam objąć aż 5876 klubów – ponad 100 więcej niż w roku ubiegłym – powiedział Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Wzrastająca liczba uczestników Programu Klub

Program Klub istnieje od 2016 roku. Jest skierowany do małych i średnich klubów sportowych, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Jest to projekt cieszący się ogromnym zainteresowaniem społecznym. Co roku liczba składanych wniosków wzrasta. Już w pierwszej edycji dotowanych było 2151 klubów, a w kolejnych: w 2017 roku – 3352, 2018 – 3616, 2019 – 3885, 2020 – 4902, 2021 – 5172, 2022 – 5761.

Mogą to być kluby typu UKS, LKS, czy o innej nazwie i formie organizacyjnej. Najważniejsze, aby spełniały wymogi formalne. Istnieje kilka ważnych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków.

Dany klub musi prowadzić działalność sportową co najmniej przez 3 lata. W tym celu weryfikacji musi ulec aktualny wypis z KRS lub z ewidencji prowadzonej przez starostę. Klub musi posiadać i przekazać we wniosku konkretną liczbę trenujących dzieci. Ponadto operator, którym jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, udziela wsparcia tym klubom, które w poprzednim roku nie otrzymały dotacji publicznej w wysokości nie przekraczającej 200 tysięcy złotych.

Dotacje dla trenerów i cele Programu Klub

Dotacje przeznaczone są głównie dla trenerów i stanowią główny komponent programu. Wsparcie finansowe jest więc udzielane w w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, z czego na wynagrodzenie dla trenerów – 6 tys. zł.
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych, z tego na wynagrodzenie dla trenerów – 9 tys. zł. (wymóg: min dwóch szkoleniowców z dwóch różnych sekcji).

Pozostała część dotacji jest przeznaczona na: zakup sprzętu sportowego lub organizację obozów sportowych (min. pięciodniowych).

Jak podkreśla Ministerstwo Sportu i Turystyki cele programu to:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk